Trình tự, thủ tục đầu tư tổ chức kinh tế

Thực tế trong các hình thức đầu tư, nhà đầu tư thường chọn hình thức thành lập tổ chức kinh tế để quản lý cũng như điều hành dự án đầu tư của mình một cách chủ động và dễ dàng hơn. Chúng ta đã không còn xa lạ với câu chuyện các nhà đầu tư trong nước thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, … Continue reading Trình tự, thủ tục đầu tư tổ chức kinh tế

Khác gì ở thủ tục đầu tư?

Nhiều người cho rằng Nhà nước ta để thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài mà lại quy định về thủ tục đăng ký đầu tư của nhà đầu tư trong nước hết sức phức tạp. Luật đầu tư 2014 là câu trả lời cho sự chính xác … Continue reading Khác gì ở thủ tục đầu tư?