Cho phép đầu tư ra nước ngoài có trái với thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Việt Nam luôn đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng việc tạo ra nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư bởi chúng ta còn thiếu một lượng lớn vốn đầu tư. Nhưng pháp luật đầu tư nước ta còn đưa ra quy định cho phép nhà đầu tư trong nước được đầu tư ra nước ngoài, vậy điều này … Continue reading Cho phép đầu tư ra nước ngoài có trái với thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam là số 1 tại Châu Á

Theo số liệu thống kê từ hãng nghiên cứu EPFR Global, các vốn đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu tại thị trường Việt Nam đã thu hút được 91 triệu USD chỉ trong vòng 4 tháng qua. >>Tư vấn thành lập công ty<< – luật đầu tư nước ngoài tại việt nam – Đầu tư trực tiếp nước ngoài – các hình thức đầu tư trực tiếp … Continue reading Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam là số 1 tại Châu Á