Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có trách nhiệm và nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện nước ngoài và trong nước. Câu Hỏi: Chúng tôi có doanh nghiệp tại Nhật Bản, hiện chúng tôi muốn thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam thì chúng tôi cần phải thực hiện … Continue reading Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam