Thương hiệu quốc tế

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu đăng ký tại Việt Nam thì chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Nếu người nộp đơn muốn xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Quyền đăng ký quốc tế … Continue reading Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế