Thương hiệu quốc tế

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu đăng ký tại Việt Nam thì chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Nếu người nộp đơn muốn xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Quyền đăng ký quốc tế … Continue reading Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm

Thương hiệu là tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Để bảo vệ sản phẩm của doanh nghiệp mình thì doanh nghiệp cần đăng ký thương hiệu độc quyền. Đăng ký bảo hộ thương hiệu là để đảm bảo sự hợp pháp trong kinh doanh, có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu, thương hiệu của bạn … Continue reading Đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm