đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Khi có bất kỳ thay đổi nào về nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thay đổi những nội dung này tại Phòng đăng ký kinh doanh. Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại … Continue reading Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện