dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả

Bên cạnh việc đăng ký bản quyền tác giả do chủ sở hữu tác giả tiến hành đăng ký, thì các chủ thể liên quan đến việc biểu diễn, phân phối tác phẩm đến công chúng, hay tạo ra các tác phẩm phái sinh cũng có quyền đăng ký bản quyền liên quan. Những quyền này là những quyền cận kề đối với quyền tác … Continue reading Quyền liên quan đến quyền tác giả

thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Chủ thể có quyền khởi kiện vụ án quyền tác giả

Để tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả thì bạn có thể tự nộp đơn tại cục bản quyền tác giả hoặc nhờ tới sự trợ giúp của một đơn vị dịch vụ pháp lý nào đó thay mặt quý khách hàng thực hiện đăng ký bản quyền tác giả. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ sở hữu quyền … Continue reading Chủ thể có quyền khởi kiện vụ án quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Quyền lợi khi đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền ngay khi viết xong tác phẩm, không cần phải thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả. Việc đăng ký là không bắt buộc nhưng khuyến khích việc đăng ký, trên thực tế, việc đăng ký bản quyền tác giả rất có lợi, vì chủ thể quyền được … Continue reading Quyền lợi khi đăng ký bản quyền tác giả

đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Trong các dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ thì đăng ký bản quyền tác giả là nhanh nhất và là cách duy nhất có thể kịp thời đăng ký được bảo hộ cho tài sản trí tuệ của bạn, Việt Tín chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả cho các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu … Continue reading Đăng ký bản quyền tác giả