Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu là một trong những thủ tục pháp lý phức tạp và mang tính chất bắt buộc đối với sản phẩm này khi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm này trên thị trường. Vậy nội dung công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu được quy định ra sao? Hãy cùng … Continue reading Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu