Đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm thì tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm phải xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả cần chuẩn … Continue reading Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả