đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Mô tả địa lý không thể được đăng ký đơn giản như một nhãn hiệu thương mại

Những thuật ngữ địa lý không thể đăng ký thông thường như những nhãn hiệu thương mại nếu các thuật ngữ này chỉ đơn thuần là mô tả về mặt địa lý của nguồn gốc, xuất xứ mà phải đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý riêng. Mô tả thông thường có thể giúp các nhà sản xuất khác trong khu vực đó tránh … Continue reading Mô tả địa lý không thể được đăng ký đơn giản như một nhãn hiệu thương mại

chỉ dẫn địa lý nào được bảo hộ

Lợi thế cạnh tranh của chỉ dẫn địa lý

Để làm rõ vai trò của việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì bài viết này, Luật Việt Tín sẽ giúp các hiểu rõ hơn vấn đề này thông qua việc phân tích lợi ích của chỉ dẫn địa lý như sau: Các chỉ dẫn địa lý là một dạng lợi thế cạnh tranh độc đáo và đầy tiềm năng, thậm chí … Continue reading Lợi thế cạnh tranh của chỉ dẫn địa lý

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý mới và được đăng ký ở Ấn Độ

Kề từ khi Đạo luật chỉ dẫn địa lý được thực thi hiệu quả vào năm 2003, số đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã tăng lên. Tính đến năm 2006, có hai quốc gia chiếm đến 50% trong số 27 chỉ dẫn địa lý được đăng ký (Karnataka và Tamil Nadu), phản ánh các cấp độ khác nhau của … Continue reading Chỉ dẫn địa lý mới và được đăng ký ở Ấn Độ