Nỗ lực trong việc nâng hạng thị trường

Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy khá rõ sự quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng hạng thị trường.

Thị trường chứng khoán nước ta vừa qua đã chính thức bước vào tuổi mới với. Điều này đi kèm với rất nhiều sự kỳ vọng về các bước phát triển đột phá. Đồng thời, điều này cũng góp phần khơi thông các nguồn vốn, giúp đỡ không nhỏ trong việc hỗ trợ công cuộc tái cấu trúc của nền kinh tế.

Nhìn chung, chúng ta hoàn toàn có cơ sở và căn cứ xác đáng để có thể kỳ vọng vào việc MSCI sẽ chính thức đưa Việt Nam vào danh sách xem xét và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm các thị trường chứng khoán mới nổi nếu chúng ta có những giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt các trụ cột chính mà thị trường chứng khoán yêu cầu.

Nỗ lực trong việc nâng hạng thị trường

Trên hết, nếu điều tích cực trên trở thành hiện thực thì đây sẽ là nhân tố quan trọng giúp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho việc kích các hoạt dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Đồng thời điều này cũng sẽ hỗ trợ tốt ngược trở lại cho các nhiệm vụ kinh tế quan trọng đã được đề cập.

Có thể dễ dàng khi nhận ra rằng, trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta đã nhận thấy khá rõ sự quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng hạng thị trường. Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách mới và đã nhanh chóng được triển khai, điển hình như việc cải thiện trong giới hạn sở hữu nước ngoài.

Để được xem xét đưa vào danh sách các thị trường có khả năng được nâng hạng trong thời gian sắp tới, MSCI đã đưa ra yêu cầu rằng các thị trường mới nổi phải có hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư và có ít nhất ba doanh nghiệp có vốn hóa đang lưu hành đạt trên 600 triệu đô la Mỹ và mức độ thanh khoản đạt tỷ lệ 15% đối với chỉ tiêu về khối lượng giao dịch năm/vốn hóa.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài với tiêu chí tiếp cận thị trường. Các tiêu chí này được đặt ra bao gồm nhiều vấn đề như mức độ mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thêm vào đó là mức độ luân chuyển vốn, môi trường cạnh tranh và tính ổn định thể chế. Để có thể đáp ứng được những tiêu chí mang tính định tính này, nỗ lực của các thành viên trong cả thị trường chứng khoán có thể nói là chưa đủ, mà rộng hơn nữa là rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.