Cho phép đầu tư ra nước ngoài có trái với thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Việt Nam luôn đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng việc tạo ra nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư bởi chúng ta còn thiếu một lượng lớn vốn đầu tư. Nhưng pháp luật đầu tư nước ta còn đưa ra quy định cho phép nhà đầu tư trong nước được đầu tư ra nước ngoài, vậy điều này có mâu thuẫn với chính sách mà chúng ta đang thực hiện.

 Công ty VisionC
———-
 – Công ty tư vấn đầu tư VisionC chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và rất nhiều dịch vụ khác . Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thu tục, hồ sơ để thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cho phép đầu tư ra nước ngoài có trái với thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Câu chuyện đầu tư ra nước ngoài là chính sách rất nhân văn của Nhà nước mặc dù cần lượng vốn đầu tư nước ngoài nhưng khi cho phép các doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài là quy định bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với đó đầu tư ra nước ngoài không phải là tự do tuyệt đối mà còn bị hạn chế vì lúc này các nhà đầu tư vừa phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam sau đó mới tiến hành các thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Và Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư trong nước đầu tư ra nước ngoài nhằm xuất khẩu nhiều lao động, phát huy hiệu quả các ngành nghề truyền thống của Việt Nam; mở rộng thị trường khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tại nước đầu tư, tăng khả năng xuất khẩu thu ngoại tệ.

Còn đối với việc đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào các hình thức đầu tư câu chuyện không chỉ dừng lại ở thiếu vốn mà lý do quan trọng không kém và tạo thị trường năng động trong nước cũng như giải quyết các yêu cầu đòi hỏi về áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới vào sản xuất, kinh doanh. Việc quy định hai chính sách này không hề đối lập nhau mà nếu biết cách quản lý cũng như mở rộng thì chúng sẽ hỗ trợ nhau giải quyết mọi vấn đề trong phát triển kinh tế đất nước.