Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã bắt đầu hình thành và phát triển trên thế giới từ 200 năm về trước. Đối với Việt nam, đây là một khái niệm còn khá mới mẻ và phức tạp. Luật sở hữu trí tuệ quy định đây là một tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tại Việt Nam, tổ chức đại diện tập thể đã hình thành và phát triển được hơn mười năm, và ngày càng trở nên quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể sáng tạo hay chủ sở hữu quyền có liên quan đến sáng tạo đó. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, mạng internet, và các phương tiện truyền thông đa phương tiện đã tác động mạnh mẽ đến việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Những tác phẩm được truyền đạt với nhiều cách thức đa dạng, được sử dụng ở bất cứ thời điểm và không gian nào, làm cho vi phạm bản quyền xảy ra ngày càng phổ biến. Việc quản lý sao cho quyền tác giả, quyền liên quan được bảo đảm tối đa, đồng thời quyền của người dùng cũng được đảm bảo theo cách truyền thống, hầu như là không thể. Hiểu thêm về quyền tác giả sẽ có thể giúp giải quyết hiệu quả vấn đề này.

Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những hoạt động sau:

  • Thực hiện việc quản lý quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Đàm phán cấp phép, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền được ủy quyền;
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cuat thành viên; tổ chức hòa giải khi có tranh chấp.

Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả quyền liên quan được quy định như sau:

  • Thực hiện các hoạt động khuyến khích sáng tạo và các hoạt động xã hội khác;
  • Hợp tác với các tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và của các quốc gia trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Báo cáo theo định kỳ và đột xuất về hoạt động đại diện tập thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!