thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thừa kế quyền tác giả

Theo quy định của pháp luật về quyền tác giả không chỉ ở Việt Nam mà hầu như tất cả các nước trên thế giới đều quy định thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là không phải là thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, vì trên thực tế khi một tác phẩm sáng tạo được đình hình thì nó đã được tự động bảo hộ. Cho nên không giống như quyền sở hữu công nghiệp, tác giả của tác phẩm vẫn có quyền chuyển giao,  quyền cho người khách thừa kế quyền tác giả của mình.

thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Vấn đề thừa kế được quy định ở Điều 40 Luật SHTT. Trên nguyên tắc, mọi thứ chuyển giao được đều có thể được thừa kế. Mọi quyền tài sản cũng đều được thừa kế vì chúng nằm trong khái niệm di sản. Thừa kế quyền tác giả về bản chất và nội dung cũng không khác gì so với các quyền thừa kế thông thường. Chúng ta chỉ lưu ý hai vấn đề: việc thừa kế quyền tác giả không kéo dài mãi mãi mà chỉ kéo dài trong thời hạn bảo hộ ( thông thường là 50 năm sau khi tác giả qua đời, hoặc một số nước quy định một thời hạn dài hơn là khoảng 70 năm trở). Thứ hai là nếu không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hay không được quyền hưởng di sản, thì quyền tác giả thuộc về Nhà nước.

Để hiểu thêm về quyền tác giả cũng như thủ tục đăng ký bản quyền tác giả hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác với quý khách!